پیشینه تاریخی

این ساختمان در سال های 1304 تا 1307 در دوران پهلوی اول در نبش خیابان صبای جنوبی سابق ایجاد شده و هم دوره ی گراند هتل لاله زار است .

مالکیت آن متعلق به مرحوم گیو از زرتشتیان نیکوکار یزدی بوده است.

 

پس از انقلاب در سال 1380 توسط جهاد دانشگاهی از بنیاد مستضعفان خریداری شده و با حفظ هویت اصلی خود ، بازسازی گردیده است. نوع معماری خاص آن ، گچ بری هایی است که در آن از سَمبل های مختلف نشان زرتشتی تا مقرنس های ایرانی اسلامی به چشم می خورد.

 

1500 متر مربع مساحت دارد که 700 متر مربع آن ، زیربنای قسمت قدیمی و بازسازی شده ی آن است .

 

این بنا به عنوان یکی از آثار ملی و میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است .

 

در تاریخ 13 شهریور 1384 به طور رسمی با عنوان "پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی " با سه گروه پژوهشی مدیریت فرهنگی ، پژوهش هنر و جامعه شناسی فرهنگی و با مدیریت دکتر حمید آیتی آغاز به کار کرد ه و تاکنون در این پژوهشکده ، ده ها طرح پژوهشی به اجرا در آمده است .

 

در سال 1386 ، ساختمان جدیدی در جنوب آن احداث گردید و در سال های اخیر به پژوهشکده ی فرهنگ ، هنر و معماری تغییر نام یافت .