دوشنبه 21 خرداد- جلسه دفاع دوره دکتری پژوهش محور پژوهشکده با حضور جمعی از استادان و دانشجویان در محل سالن اندیشه پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه آقای رضا پاسیان، پایان نامه خود را با عنوان «تبیین کارکرد اجتماعات محلی در نوزایی شهری بافت های تاریخی بر مبنای چارچوب تحلیل شبکه های اجتماعی (نمونه پژوهش: بافت تاریخی گرگان)» ارائه کرد و در پایان به ایرادات و پیشنهادات اساتید داور پاسخ داد. در این جلسه آقایان دکتر حمید آیتی، دکتر احمد پوراحمد، خانم دکتر باستانی، دکتر روستا، دکتر حمیدرضا بابایی، دکتر مجتبی رفیعیان، دکتر بهروز بادکو و دکتر حسین کلانتری به عنوان اساتید راهنما، داور و ناظر و نیز مدیران گروه های پژوهشی و تعدادی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده حضور داشتند.

258