پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می کند:


ژوژمان دوره مقدماتی پتینه، چهارشنبه 1394/5/28 با حضور استاد امینیان برگزار می شود.
حضور برای عموم آزاد است.