به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری این پژوهشکده می رساند در صورتیکه پروپوزال آنها تصویب شده است لازم است گزارش پیشرفت تحصیلی خود را هر سه ماه یکبار در فرم های مربوطه اعلام نمایند. همچنین در پایان هر ترم سمینار 6 ماهه ارائه نموده و در پایان یک سال تحصیلی فرم گزارش پیشرفت کار رساله را تکمیل شده با امضای اساتید راهنما و مشاور تحویل اداره تحصیلات تکمیلی نمایند. لازم به ذکر است که بخشی از نمره نهایی رساله به این گزارش ها اختصاص دارد. لذا شایسته است دانشجویان حداکثر تا شروع ترم بعدی فرم های مربوطه را تکمیل و تحویل نمایند.

همچنین دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب نشده است و سه ترم تحصیلی از تاریخ شروع به تحصیل آنها گذشته است حداکثر تا پایان وقت اداری 18/12/92 مهلت دارند پروپوزال خود را ارائه و جلسه دفاعیه برگزار نمایند. در غیر اینصورت هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به دفاع از پروپوزال خود اقدام نمایند.