گروه پژوهشی جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران همایش اخلاق وجامعه ایرانی را برگزارمی کند. این همایش درصدداست تا ضمن فراهم آوردن بستری برای برقراری ارتباط میان دست اندرکاران مطالعات اجتماعی اخلاق،آگاه شدن آنها از فعالیت های یکدیگر و شکل دادن به گفتگوهای انتقادی آنها فضایی را برای به پوشش کشیدن ادعای بحران اخلاقدر جامعه ایرانی و تلاش برای باز اندیشی درباره چیستی و چرای این بحران وچرایی طرح پرسش درباره ی آنها و تلاشی بر حسب جلب توجه به شکل دادن حوزه ی مستقل جامعه شناسی اخلاق فراهم آورد.
این همایش که در تاریخ 30/09/1395 در تالار همایش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار میشود و  از سوی:
1-    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
2-    دانشگاه خوارزمی
3-    دانشگاه یزد
4-    پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
5-    اداره کل مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
6-    پژوهشگاه فرهنگ  و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7-    مرکزتحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام
8-    پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایران داک) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
9-    مرکز پرورش های استراتژیک ریاست جمهوری
10-    انجمن انسان شناسی ایران(ASI)


مورد حمایت قرار گرفته است وقرار است شماری ازاستادان و پژوهشگران این حوزه مقاله های خود را ارائه دهند.
همایش از ساعت نه صبح با سخنرانی دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران آغاز خواهد شد و تا 6 عصر ادامه خواهد داشت.
دکتر حسن محدثی به عنوان سخنران پایانی در این همایش حضور خواهد داشت.

برای مشاهده برنامه همایش کلیک کنید.

...