دکتر حمید آیتی رییس پژوهشکده و رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس در بخشی از سخنرانی اش در افتتاحیه کنفرانس اظهار داشت:
متاسفانه به رغم هدفگذاری ها و سیاستگذاری های کلان کشور ، رد پای هنر در معماری و شهرسازی ما بسیار کمرنگ است و شهرهای ما اسکلت هایی بی روح و بی هویتند . کنفرانس هایی از این دست با نگاهی علمی ، نقادانه و راهگشا رسالتی بس بزرگ برعهده دارند و باید با فرهنگ سازی ، آسیب شناسی ، تولید دانش و ارائه راهکار ،کاستی های موجود را برطرف سازند .

شایان ذکر است دکتر علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور ، دکتر مصطفی بهزادفر رییس دانشکده معماری و شهرسازی علم و صنعت ،دکتر منصور فلامکی چهره ماندگار معماری کشور،دکتر مهدی خاک زند ، دکتر محسن فیضی ، دکتر غلامحسین محمدی زاده،دکتر بهروز جانی پور، دکتر حمید رضا بابایی ، دکتر محمدعلی خبری، دکتر مصطفی علی بیگی از اساتید دانشگاه ،دکتر هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران، مهندس هادی رحمتی مدیرکل بحران استانداری تهران و ... از اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس بودند.

در مراسم افتتاحیه کنفرانس ، همچنین آقایان دکتر عبدالحسین مختاباد رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران ، دکتر منصور فلامکی ، دکترمهناز اکبری ، مهندس هادی رحمتی،دکتر هدایت الله جمالی پور ، دکتر پراوین کومار از دانشگاه بی هاراث هند ، دکتر الگا لاورنووا از موسسه INION روسیه و دکتر الساندرا دیچزاریس از دانشگاه ساپینزای ایتالیا سخنرانی کردند و سپس کارگاه های تخصصی و ارائه مقالات محققان آغاز گردید .این کنفرانس در روز جمعه نیز ادامه یافت.

بیش از 30 وزارتخانه ، سازمان و انجمن علمی ، دانشگاه و موسسه آموزش عالی ، شهرداری، شورای شهر و رسانه از این کنفرانس بین المللی حمایت نمودند.

...

233-1

...

233-2