بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی (تابستان 1395) از انتشارات پژوهشکده منتشر شد، مقالات موجود در این شماره به شرح زیر است:


- تزيين هاي معماري در بارگاه و بقاع متبرکة امام زادگان مبتني بر نقوش اسلامي
حسين زُمَرشيدي، علي صادقي حبيبآباد

- نقش نهاد وقف در شکلگيري و گسترش شهرهاي اسلامي (مطالعه موردي؛  بافت تاريخي شهر بيرجند)
مرضيه فاريابي، حسن هاشمي زرج آباد، مفيد شاطري، علي زارعي

- واکاوي ادراک ايرانيان در مواجهه با طبيعت
مريم فرّهي فريماني، مهدي حقيقت بين

- تحليل سازمان يابي فضايي و تحولات نظام شهرهاي ايراني- اسلامي (مطالعه موردي؛ استان قزوين)
حميدرضا بابايي، آتوسا آفاق پور، امين فرجي

- بررسي تطبيقي جهتگيري شبستان در مساجد سنّتي و معاصر
حميدرضا صارمي، سحر خدابخشي، متين خلاق دوست

- بازشناسي عناصر تاريخي هستة شهر ايراني (مطالعه موردي؛ هستة تاريخي مرکز شهر کرمانشاه)
کيومرث ايراندوست، کسري آشوري، بهيه هاشمي

جهت اطلاع بیشتر و دریافت چکیده مقالات به آدرس http://iic.icas.ir/Journal/Publish?No=24 مراجعه نمایید.

..

24