روز سه شنبه 17 اسفند مدیران مرکز علمی ساساکاوای ژاپن (the Sasakawa Foundation) از پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری بازدید نموده و در خصوص زمینه های کاری مشترک و همکاری‌های آینده با دکتر حمید آیتی رییس پژوهشکده و دکتر حمیدرضا بابایی معاون پژوهشی آموزشی پژوهشکده گفتگو کردند.
در این جلسه آقای نوبوتاناکا مدیر ارشد مرکز، خانم یوشیکاوا هیساشی استاد دانشگاه توکیو و مدیر پژوهشی مرکز، آقای دکتر کایوکو تاتسامی مدیر داخلی مرکز علمی ساساکاوا و نیز خانم دکتر فلاحتی مدیر امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حضور داشتند.
شایان ذکر است مرکز علمی فرهنگی ساساکاوا از مراکز علمی معتبر ژاپن است و در ایران با مرکز مطالعات وزارت خارجه همکاری پژوهشی و تبادل بورسیه دارد.

...

news237