جلسه دفاع نهایی رساله دکتری خانم سارا کلانتری دانشجوی پژوهش محور رشته شهرسازی پژوهشکده با موضوع «تببین نقش اجتماعات محصور در سازمان یابی فضایی شهر تهران» در تاریخ 1396.06.26 در سالن اندیشه پژوهشکده و با حضور هیات داوران آقایان دکتر مجتبی رفیعیان، دکتر عارف آقاصفری، دکتر حسین کلانتری، دکتر احمدپوراحمد، دکتر بهروز بادکو، دکتر ایرج قاسمی و دکتر حمیدرضا بابایی برگزار شد.
در این جلسه خانم سارا کلانتری با کسب نمره عالی 19.5 موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی (پژوهش محور) در رشته شهرسازی از پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی گردید.

news247