این همایش در روزهای چهارشنبه 3 آبان و پنجشنبه 4 آبان، به اهتمام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، سومین همایش ملی باستان شناسی ایران در محل تالار فرهنگ و هنر پژوهشکده برگزار شد.
در مراسم افتتاحیة این همایش به ترتیب آقایان دکتر حمید آیتی رئیس پژوهشکده، دکتر حسن هاشمی دبیر علمی همایش و رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی، دکتر کارگر مدیر کل امور موزه های کشور، دکتر موسی کوهپر رئیس انجمن علمی باستان شناسی ایران و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی کتابخانه ملی ایران، مهندس بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور سخرانی کردند. پس از آن نشست‌های تخصصی و کارگاه های آموزشی تشکیل گردیده و تا عصر پنجشنبه ادامه یافت. در هر یک از نشست ها سه نفر از باستان شناسان برجستة کشور به عنوان هیأت رئیسه حضور داشتند. همایش ملی باستان شناسی ایران از سوی دانشگاه تهران، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه پیام نور، بنیاد ملی نخبگان، سازمان میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان شناسی ایران، اداره کل موزه های کشور، سازمان سمت و تعدادی از پژوهشگاه های علمی کشور مورد حمایت قرار گرفت.

..

251