برگزاری کارگاه تفکر ترسیمی و خلق فرم در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
مدرس: دکتر مرتضی صدیق
تاریخ برگزاری: 2 آذر 96
برای کسب اطلاعات و ثبت نام با شماره تلفن 66970917 تماس حاصل فرمایید.

 

252