در راستای هم افزایی علمی در برگزاری اولین دوره جشنواره و مسابقه ملی طراحی ساختمان‌های انرژی صفر(ZEB)، جلسه‌ای مشترک ‌بین نمایندگان پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی ؛ دکتر حمید آیتی رییس پژوهشکده ، دکتر حمید رضا بابایی معاون پژوهشی، مهندس دادگر مدیر گروه معماری و منظر شهری، مهندس رمضانی عضو هیات علمی پژوهشکده ، دکتر جهانبخش عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران  و همکار علمی پژوهشکده و از سوی دیگر ؛نمایندگان معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت آقایان دکتر شاکری مدیرکل پژوهشی وزارت نفت ، مهندس علی مردانی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و دیگر همکاران در روز یکشنبه پنجم آذر ماه 1396 در محل معاونت برگزار گردید. دو طرف در خصوص ظرفیت‌های جشنواره و پتانسیل‌های وزارت نفت در حوزه انرژی و ساختمان به تبادل نظر پرداختند.

...

256