پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی با همکاری موسسه مطالعات جامع برسام برگزار می کند:

نخستین همایش مدیریت کسب و کار در هنر


محور های همایش :

_ ترسیم چشم انداز شغلی رشته مدیریت کسب و کار در هنر
_ بررسی نیازها و ظرفیت های موجود بازار کشور در این رشته
_ تبیین ضرورت و اهمیت آموزش های میان رشته ای مدیریت کسب و کار در هنر
_ ایجاد بستر حمایتی برای کس و کار دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته هنر و سایر علاقه مندان به هنر

زمان: چهرشنبه مورخ 14 آذر 1397 ساعت 14 الی 17
مکان: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

...