برنامه همایش اخلاق و جامعه ایرانی
ارائه دهنده موضوع زمان
برگزار کنندگان همایش افتتاحیه 9 - 9:30
دکتر محمدرضا کلاهی (دبیر علمی همایش) گزارش همایش 9:00 - 9:05
دکتر حمید آیتی (رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی) سخنرانی افتتاحیه 9:05 - 9:20
دکتر حسین سراج زاده (رئیس انجمن جامعه شناسی) سخنرانی افتتاحیه 9:20 - 9:30
پنل اول: تالار صبا   اخلاق و دین 9:30 - 11:00
سید محمود نجاتی حسینی اخلاقیات در حکمت اسلامی: مطالعه­ی موردی دانش، حدیث و دعای شیعی 9:30 - 9:45
آرمان ذاکری، سارا شریعتی قدسی تقدس زدایی شده: در جدایی دین و اخلاق در جامعه­ی پساانقلابی 9:45 - 10:00
مینا صفا بررسی تأثیر مفهوم خدا بر کنش­های اجتماعی جوانان در شهر شیراز 10:00 - 10:15
اصغر زارع کهنمویی ضرورت زیست اخلاقی روحانیت؛ بایسته‌ها و روش‌ها 10:15 - 10:30
پرسش و پاسخ 10:30 - 11:00
پذیرایی 11:00 - 11:15
پنل دوم: تالار اندیشه اخلاق رسانه و فضای مجازی 9:30 - 11:00
ابوطالب صفدری شربیانی، مصطفی تقوی مروری بر یکی از پیامدهای فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی اخلاقی آن 9:30 - 9:45
غلامرضا مقدم، رضا عسکری مقدم کنش‌های اخلاقی در سلسله ‌مراتب شبکه‌های اجتماعی 9:45 - 10:00
حمید اندرز چمنی، محمود فرهادی محلی، کاوه امیدی ملایری تحلیل نشانه­شناختی بازنمایی اخلاق در فیلم­های پرفروش سینمای ایران در سه دهه 60 تا 80 10:00 - 10:15
هادی مؤمنی، محمد­علی خبری بازنمایی وضعیت اخلاق اجتماعی ایرانیان در سینمای ایران (بازخوانی آثار اصغر فرهادی) 10:15 - 10:30
مریم احمدی گیوی، فاطمه احمدی گیوی، فردین علی خواه
بررسی مولفه­ها و زمینه­های پرخاشگری و بی­اخلاقی در شبکه اینستاگرام (مطالعه موردی صفحات ورزشی) 10:45 10:30
پرسش و پاسخ 10:45 - 11:00
پذیرایی 11:00 - 11:15
ارائه دهنده موضوع زمان
پنل سوم: تالار اندیشه مباحث نظری اخلاق 11:15 - 12:30
سارا مدنیان، زهرا ماهر تاملی نظری بر مفهوم «هویت اخلاقی» و کارکردهای آن در حیات اجتماعی 11:15 - 11:30
مهدی خبازی کناری، صفا سبطی چشم انداز فلسفه اخلاق لویناس در تعلیم و تربیت 11:30 - 11:45
ریحانه صارمی، محمد مهدی فلاح شرابط اجتماعی و فلسفی امکان اخلاق نظری 11:45 - 12:00
پرسش و پاسخ 12:00 - 12:30
ناهار و نماز 12:30 - 14:00
پنل چهارم؛ تالار صبا اخلاق کار و اقتصاد 11:15 - 12:30
محمد پورقاسم اخلاق در بازار (مطالعه ای در اخلاق حرفه‌ای سه نسل از زرگران و فرش‌فروشان بازار خوی) 11:15 - 11:30
منوچهر علی نژاد تبیین جامعه­شناسی اخلاق اقتصادی آذری زبان­ها و دلایل موفقیت آن­ها (مطالعه موردی: دریانی­ها) 11:30 - 11:45
سبا حاج جعفر نقش جامعه­پذیری حرفه­ای دانشجویان پزشکی در شکل­گیری مناسبات اخلاقی در رابطه پزشک و بیمار 11:45 - 12:00
پرسش و پاسخ 12:00 - 12:30
نماز و ناهار 12:30 - 14:00


ارائه دهنده موضوع زمان
پنل پنجم: تالار اندیشه اخلاق علم، آموزش و فن‌آوری 14:00 - 16:00
فاطمه جواهری اخلاق مداری دانشجویان 14:00 - 14:20
سید عبدالامیر نبوی سرقت علمی در تحقیقات و پایان­نامه­های دانشگاهی، برخی زمینه­ها و دلایل 14:40 -14:20
آمنه صدیقیان بیدگلی رفتار علمی 15:00 14:40
هاله عسگری نیا، مصطفی تقوی تعریف اخلاق تکنولوژی در تعامل بین انسان­ها و غیرانسان­ها 15:20 -15:00
منصوره اعظم آزاده، افسانه کمالی، عفیفه سجادیان موسوی رابطه نظام اخلاقی دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده­ها 15:40 -15:20
پرسش و پاسخ 15:40 - 16:00
پذیرایی 16:00 - 16:15
پنل ششم: تالار صبا اخلاق عمومی در ایران 14:00 - 16:00
محمدرضا جوادی یگانه، آرمین امیر خودکامگی ایرانیان یا خودکامگی ضحاک؟ استننتاج واقعیت از افسانه 14:00 - 14:20
خدیجه کشاورز مدرسه و نقش آن در انتقال ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر زندگی اجتماعی 14:20 - 14:40
زهرا سادات مشیر استخاره، سیده نرگس حسینی امین، مینا نامی رابطه سرمایه فرهنگی با ارزش­های اخلاقی 14:40 - 15:00
مریم شعبان رشد حوزه عمومی و تسلط رویکردهای اخلاق محور در بازتعریف اعتیاد: مطالعه موردی انجمن معتادان گمنام 15:00 - 15:20
فرضعلی سالاری سردری، صفیه میری اخلاق شهروندی و زندگی اجتماعی مبتنی بر مردم­داری در منطقه سیستان 15:20 - 15:40
پرسش و پاسخ 15:40 - 16:00
پذیرایی 16:00- 16:15
اختتامیه: تالار اصلی (تالار فرهنگ و هنر) سخنرانی پایانی 16:15 - 18:00
دکتر حسن محدثی نسبت امر اخلاقی با امر اجتماعی 16:15 - 18:00

اهداف همایش:

با آن‌ که اخلاق مهم‌ترین دغدغه‌ی بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی بود اما در توسعه‌های بعدی که جامعه‌شناسی به حوزه‌های مختلف تفکیک شد، حوزه‌ی مستقلی به نام جامعه‌شناسی اخلاق شکل نگرفت. چنین حوزه‌ای جدید است و شاید بتوان گفت اصولاً هنوز شکل نگرفته است . به طریق اولی جای چنین حوزه‌ای در جامعه‌شناسی ایران نیز خالی است. برگزاری همایش ملی «اخلاق و جامعه‌ی ایرانی» تلاشی است که در چشم‌انداز بلند مدتِ خود، به شکل دادن به حوزه‌ی جامعه‌شناسی اخلاق در ایران نظر دارد.