امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

معرفی دوره طراحی لباس:همه ما بخشي از ساعات روزمرة خود را به هنر اختصاص مي‌دهيم؛ فعاليت‌هايي مثل انتخاب لباس، مشاهدة آثار هنري، ديدن فيلم يا فعاليت‌هاي ديگر.

هر فردي در انتخاب لباس خود سليقة خاصي را به كار مي‌گيرد و با توجه به نوع كاربرد آن، جنس، طرح و رنگ خاصي را در نظر مي‌گيرد. با توجه به اهميت طراحي لباس در شرايط زماني كشور ايران، لازم است بيش از پيش به اين مقوله پرداخته شود.

معرفی دوره الگوسازی و دوخت:

جهش‌هاي شگفت انگيز اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن احساس نياز به طراحي نو و بديع پوشاك با استفاده از ساختارهاي پيشرفتة علمي و تكنيكي دليلي بر شكل‌گيري آموزش‌هاي الگوسازي و دوخت به صورت علمي برای زنان، مردان، كودكان و مشاغل گوناگون است. متأسفانه در حال حاضر عدم وجود الگوسازي صحيح و استانداردهاي لازم در سايزبندي، موجبات درگيري بازار كار و توليد را فراهم آورده است. از اين رو توجه به ساخت‌هاي صحيح عملي و ديدگاه‌هاي فني براي شكل‌گيري صحيح يك لباس داراي اهميت است. لذا ارائه دوره‌هاي كوتاه مدت در سطوح مقدماتي و پيش‌رفته براي علاقه‌مندان در اين زمينه بسيار راه‌گشا است.


 
برنامه آموزشی دوره طراحی لباس
شروع ترم: هفته اول (اردیبههشت، تیر، شهریور، آبان، دی)
ترم عنوان درس ساعت روزهای برگزاری ساعات برگزاری شروع ترم شهریه (تومان)

1

اصول طراحی لباس1 30       750/000  
طراحی اندام 30      
2 اصول طراحی لباس2 30       750/000  
مبانی رنگ - سبک شناسی در مد 30      
3 خلاقیت در طراحی لباس 30       750/000  
طراحی لباس کودک و مشاغل 30      
 
 
برنامه آموزشی دوره الگوسازی و دوخت لباس
شروع ترم: هفته اول (اردیبهشت، تیر، شهریور،آبان، دی)
ترم عنوان درس ساعت روزهای برگزاری ساعات برگزاری شروع ترم شهریه(تومان)
1 الگوسازی مولر1 (دامن و شلوار)- دوخت پایه1 48 پنج شنبه 9:30-13:30 نیمه دوم بهمن  620/000
     
2 الگوسازی مولر2 (اساس بالا تنه، آستین و یقه) 48       

620/000

دوخت پایه 2
3 ضخیم دوزی 48         620/000
دوخت ضخیم دوز
4 لباس شب  48          620/000
دوخت لباس شب

 

 
 
 
 

 تذکر 1: کلاسها در صورتی برگزار می شود که تعداد افراد حاضر در کلاس به حد نصاب 10 نفر برسد.

تذکر 2: دروس عمومی و تخصصی در صورت به حد نصاب رسیدن  به صورت تکدرس نیز برگزار می‌شود.

توجه: تشکیل کلاسها محدود به زمانهای فوق نمی باشد و علاقمندان می توانند زمان مناسب خود را از طریق تلفن های ذیل به پزوهشکده اعلام فرمایند.

تذکر 3: دانشجویان گرامی  با ارائه کارت دانشجویی از10% تخفیف بهره مند می‌شوند.

شماره های تماس: 66970908 (داخلی 112)- 66970918- 66970917                   فاکس: 66970903    

مکان برگزاری:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی.