امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
 دوره آموزشی عکاسی حرفه ای
ترم عنوان درس ساعت روزهای برگزاری ساعات برگزاری شهریه (تومان)
1 عکاسی مقدماتی 1و2 30  شنبه   16-19 450/000
هنرهای تجسمی با رویکرد عکاسی 30 سه شنبه  16-19  450/000
2 گرایش ها وسبک شناسی- نقد عکس 20     300/000
ویرایش کامل عکس 30     450/000
3 طرح نهایی و گرفتن اسپانسر 20     300/000