امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
برنامه آموزشی دوره تصویرسازی
 ترم عنوان درس  ساعت روزهای برگزاری   ساعات برگزاری شهریه (تومان) 
  1  مبانی هنرهای تجسمی 1و2  40  شنبه  16-19:30  330/000
 طراحی1  40 دوشنبه  16-19:30 330/000 
  2  کارگاه تصویرسازی1 40      380/000 
 طراحی2  40     330/000 
  3  تکنیک های تصویرسازی  40      380/000
 طراحی3  40      330/000
  4  کارگاه پیشرفته تصویرسازی2  40      380/000
 کارگاه نرم افزار illustrator  40      330/000