گروه آموزش های مدیریت و پروژه های سازمانی

درباره گروه

 photo 2018-03-15 16-12-51


 

مدیر گروه: دکتر داود محمدی

تلفن: 18-66970917

پست الکترونیک: pmfco @ yahoo.com

رزومه فارسی (FA C.V)

رزومه انگلیسی (EN C.V)

 

آموزش

-    نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی
-    تعیین محتوا و طرح درس دوره های آموزشی
-    اجرای دوره های متنوع در حوزه ی مدیریت و کارکنان
-    طراحی و اجرای دوره های توانمند سازی کارکنان و مدیران
-    طراحی و اجرای دوره های جانشین پروری
-    طراحی و اجرای دوره های تخصصی براساس مدل های شایستگی
-    طراحی و اجرای دوره های MBA  و DBA به صورت فرم کوتاه و یا بلند و دوره های رسمی 4 ترم دانشگاهی با مدرک معتبر وزارت علوم
-    امکان طراحی و اجرای کلیه دوره ها با مشارکت و همکاری دانشگاه های معتبر اروپا ، کانادا و استرالیا و ارائه مدارک از دانشگاه های مورد نظر
-    برگزاری همایش های علمی ، فرهنگی و مناسبتی سازمان ها در سالن مدرن و مجهز 400 نفره

 

پروژه های سازمانی


طراحی و اجرای پروژه های سازمانی با استفاده از برترین پژوهشگران و متخصصان حوزه دانشگاه، صنعت و سازمان و همچنین امکان مشارکت با دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی معتبر اروپا، کانادا و استرالیا در موضوعات ذیل و موارد مشابه درخواستی :


-    مدیریت دانش و استقرار آن در سازمان ها
-    طراحی و راه اندازی سیستم آموزش
-    نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی
-    فرهنگ سازمانی
-    طراحی سیستم های انگیزشی کارکنان
-    سنجش اثر بخشی آموزش
-    طراحی و اصلاح ساختار سازمانی
-    طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان
-    کلیه عناوین و موضوعات مورد نظر سازمان ها در حوزه ی منابع انسانی و سازمانی